30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 195 MOTIE VAN DE LEDEN AZARKAN EN JETTEN

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, teneinde focus en gewicht in de discriminatiebestrijding te leggen, hiervoor een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding (NCDB) met voldoende middelen aan te stellen, die toegang heeft tot de ministerraad om voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Jetten

Naar boven