30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 187 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN JETTEN

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat racisme, discriminatie en antisemitisme ook in Nederland hardnekkige problemen zijn;

van mening dat elk kind gelijkwaardig en onbevooroordeeld moet opgroeien;

verzoekt de regering, om expliciet aandacht te besteden aan racisme, discriminatie en antisemitisme in lerarenopleiding en opleidingen voor medewerkers in de jeugdzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Jetten

Naar boven