Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030950 nr. 203

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 203 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat racisme anno nu nog steeds plaatsvindt in Nederland;

van mening dat de overheid het principe van een inclusieve werkgever zou moeten nastreven;

verzoekt de regering, een nationaal coördinator discriminatie en racisme aan te stellen voor de aanpak van discriminatie, racisme en die kan zorgen voor meer inclusiviteit bij de overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

El Yassini

Klaver

Asscher

Segers

Ouwehand

Van Brenk

Van Kooten-Arissen

Azarkan