30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 199 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering:

  • te verklaren dat het opstellen en hanteren van risicoprofielen waarvan etniciteit deel uitmaakt in strijd is met het discriminatieverbod en artikel 1 van onze Grondwet;

  • beleid te ontwikkelen om er zorg voor te dragen dat wetshandhavers in dienst van de overheid niet langer risicoprofielen opstellen en hanteren waarvan etniciteit deel uitmaakt;

  • op te treden tegen ambtenaren die risicoprofielen opstellen en hanteren waarvan etniciteit deel uitmaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven