Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332563 nr. 36

32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, erop toe te zien dat de tientallen agrarische enclaves op de Veluwe deugdelijk worden afgerasterd voor grote hoefdieren zodat ze geen oneigenlijke impuls vormen voor populatiegroei en landbouwschade wordt vermeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme