32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, over te gaan tot zware bestraffing van de verantwoordelijken die zich schuldig maken aan het extreme dierenleed waaronder hongersnood en -dood bij dieren welke niet kunnen migreren op zoek naar voedsel en water in afgesloten gebieden als de Oostvaardersplassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven