Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332563 nr. 34

32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een schrijven te doen uitgaan naar alle terreinbeheerders waarbij reactief beheer wordt aanbevolen als de standaard in situaties waar dieren door honger dreigen te sterven en dit zelf als standaard te hanteren voor de gebieden onder haar hoede,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven