Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332563 nr. 35

32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de zorgen van de Kamer over te brengen aan de provincie Gelderland over het afschieten van herten in de draag- en zoogtijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme