Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332563 nr. 33

32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, een veldonderzoek ten behoeve van gebied- en draagvlakafhankelijke geboortebeperking middels het schieten van een anticonceptievaccin door dierenartsen die ervaringsdeskundig zijn inzake «hormoondarts»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus