Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332563 nr. 37

32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het ecoduct Hulshorst te doen sluiten zolang geen adequate bescherming van dieren in de Hierdense Poort is gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme