33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bezitter van een oldtimer die op lpg rijdt, die hobbymatig wordt gebruikt en die nu vrijgesteld is van mrb, straks in een keer wordt geconfronteerd met de volledige mrb;

overwegende dat dit ten opzichte van de bezitters van een oldtimer die op benzine rijdt, een onredelijke maatregel is;

verzoekt de regering om, voor de bezitters van oldtimers die op lpg rijden, die niet in de winter worden gebruikt en die nu vrijgesteld zijn van mrb, exact dezelfde overgangsregeling in te voeren als voor de bezitters van oldtimers die op benzine rijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven