Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het hoofdlijnendebat over het rapport van de commissie-Scheltema, te weten:

- de motie-Van Vliet over spoedige beëindiging van de huidige termijn van de president van DNB (32432, nr. 2).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven