Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20012002-5442-5443".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28375
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2002-07-04
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5443
Identifier h-tk-20012002-5442-5443
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5442-5443
PS key HAN7434A08
Publicatiedatum 2002-07-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 91
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5442
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Strategisch akkoord, te weten: - de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over concrete en toetsbare doelen (28375, nr. 9); - de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller over een rechtvaardige inkomensontwikkeling (28375, nr. 10); - de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller over het SER-akkoord ter zake van de WAO (28375, nr. 11); - en 10 andere moties
Vergaderjaar 2001-2002