Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2001/19/EG (28335).

De artikelen I t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Naar boven