Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het LSOP Politie onderwijs- en kenniscentrum, de landelijke werving, de selectie, het onderwijs voor de politie, alsmede het overdragen van kennis aan de politie (Wet op het LSOP en het politieonderwijs) (28046).

(Zie vergadering van 3 juli 2002.)

De voorzitter:

De heer Rietkerk trekt zijn amendement op stuk nr. 9 in.

De artikelen 1 t/m 40 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven