Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van het Presidium tot Wijziging van het Reglement van Orde (28452).

De voorzitter:

Ik stel voor, de voorgestelde wijzigingen zonder stemming aan te nemen.

Aldus wordt besloten.

Naar boven