Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 91, pagina 5450

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over invoering van de euro, te weten:

- de motie-Gerkens over ongeoorloofde prijsstijgingen (25107, nr. 67).

(Zie vergadering van 3 juli 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, LN en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.