Agenda opgesteld 29 juni 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 juli

14.00 uur

Woensdag 4 juli

10.15 uur

Donderdag 5 juli

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

30 519

Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

30 519 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Recourt (10,II)

– artikel I

– artikel II

– amendement Recourt (10,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 873

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

32 873 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– artikel I, aanhef

– amendement Bontes (17,II) (invoegen onderdeel aaA)

 • N.B. Indien amendement 17 en amendement 16 worden aangenomen, wordt in het ingevoegde artikel 37a, tweede lid, onderdeel a, de zinsnede «twee rechtspersonen» vervangen door «één rechtspersoon» en wordt in het ingevoegde artikel 37b, eerste lid «vijf of meer andere rechtspersonen» vervangen door: drie of meer andere rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 142a te luiden: Personen die zijn benoemd tot commissaris van een vennootschap die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn dan bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 252a te luiden: Personen die zijn benoemd tot commissaris van een vennootschap die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn dan bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 297b te luiden: Personen die zijn benoemd in een toezichthoudend orgaan dat is ingesteld bij een stichting als bedoeld in artikel 297a, lid 1, dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 18 en amendement 16 worden aangenomen, wordt in het ingevoegde artikel 9a, eerste lid, onderdeel a, de zinsnede «twee rechtspersonen» vervangen door «één rechtspersoon» en wordt in het ingevoegde artikel 9b, eerste lid «vijf of meer andere rechtspersonen» vervangen door: drie of meer andere rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 17 en 18 worden aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,I)

 • – amendement De Boer (32,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,I)

– amendement Bontes (16,I)

– amendement Bontes (18,II)

– amendement Bontes (17,III)

– gewijzigd amendement Van der Steur (13,I)

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (14,I)

– onderdeel aA

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,II)

– amendement Bontes (16,II)

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 142a te luiden: Personen die zijn benoemd tot commissaris van een vennootschap die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn dan bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 252a te luiden: Personen die zijn benoemd tot commissaris van een vennootschap die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn dan bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 297b te luiden: Personen die zijn benoemd in een toezichthoudend orgaan dat is ingesteld bij een stichting als bedoeld in artikel 297a, lid 1, dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 18 en amendement 16 worden aangenomen, wordt in het ingevoegde artikel 9a, eerste lid, onderdeel a, de zinsnede «twee rechtspersonen» vervangen door «één rechtspersoon» en wordt in het ingevoegde artikel 9b, eerste lid «vijf of meer andere rechtspersonen» vervangen door: drie of meer andere rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 17 en 18 worden aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,I)

 • – amendement De Boer (32,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (15,I)

– amendement Bontes (18,III)

– amendement Bontes (17,IV)

– gewijzigd amendement Van der Steur (13,II)

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (14,II)

– onderdeel bA

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,III)

– amendement Bontes (16,III)

– amendement Bontes (18,IV)

– amendement Bontes (17,V)

– gewijzigd amendement Van der Steur (13,III)

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (14,III)

– onderdeel cA

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,IV)

– amendement Bontes (16,IV)

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 252a te luiden: Personen die zijn benoemd tot commissaris van een vennootschap die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn dan bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 297b te luiden: Personen die zijn benoemd in een toezichthoudend orgaan dat is ingesteld bij een stichting als bedoeld in artikel 297a, lid 1, dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 18 en amendement 16 worden aangenomen, wordt in het ingevoegde artikel 9a, eerste lid, onderdeel a, de zinsnede «twee rechtspersonen» vervangen door «één rechtspersoon» en wordt in het ingevoegde artikel 9b, eerste lid «vijf of meer andere rechtspersonen» vervangen door: drie of meer andere rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 17 en 18 worden aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,I)

 • – amendement De Boer (32,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (15,II)

– amendement Bontes (18,V)

– amendement Bontes (17,VI)

– gewijzigd amendement Van der Steur (13,IV)

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (14,IV)

– onderdeel dA

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (8)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,V)

– amendement Bontes (16,V)

– amendement Bontes (18,VI)

– amendement Bontes (17,VII)

– gewijzigd amendement Van der Steur (13,V)

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (14,V)

– onderdeel A

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,VI)

– amendement Bontes (16,VI)

 • N.B. Indien amendement 19 en amendement 16 worden aangenomen, komt de eerste volzin van het eerste lid van artikel 297b te luiden: Personen die zijn benoemd in een toezichthoudend orgaan dat is ingesteld bij een stichting als bedoeld in artikel 297a, lid 1, dragen ervoor zorg dat zij geen commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij meer dan drie rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 18 en amendement 16 worden aangenomen, wordt in het ingevoegde artikel 9a, eerste lid, onderdeel a, de zinsnede «twee rechtspersonen» vervangen door «één rechtspersoon» en wordt in het ingevoegde artikel 9b, eerste lid «vijf of meer andere rechtspersonen» vervangen door: drie of meer andere rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 17 en 18 worden aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,I)

 • – amendement De Boer (32,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (15,III)

– amendement Bontes (17,VIII)

– gewijzigd amendement Van der Steur (13,VI)

– gewijzigd amendement Van der Steur/Van Toorenburg (14,VI)

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel I

– amendement Bontes (18,VII) (invoegen artikel Ia)

 • N.B. Indien amendement 18 en amendement 16 worden aangenomen, wordt in het ingevoegde artikel 9a, eerste lid, onderdeel a, de zinsnede «twee rechtspersonen» vervangen door «één rechtspersoon» en wordt in het ingevoegde artikel 9b, eerste lid «vijf of meer andere rechtspersonen» vervangen door: drie of meer andere rechtspersonen.

 • N.B. Indien amendement 17 en 18 worden aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,I)

 • – amendement De Boer (32,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– artikel II

– amendement Van der Steur/Koolmees (10,I) (invoegen artikel IIa)

– artikel III

– amendement Van der Steur/Koolmees (10,II)

– artikel IV

– amendement Bontes (17,I)

– amendement Bontes (18,I)

 • N.B. Indien amendement 17 en 18 worden aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,I)

 • – amendement De Boer (32,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Veteranen

30 139, nr. 102

– de motie-Hernandez over het onderwijsproject «Verhalen van Veteranen»

30 139, nr. 103

– de motie-Hernandez over gespreid organiseren van Veteranendag

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen

19 637, nr. 1545

– de motie-Dibi/Gesthuizen over een vertrekmoratorium voor minderjarige asielzoekers tot behandeling van de initiatiefwet

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 264, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de herbenoeming van de drie zittende substituut-ombudsmannen

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie te besluiten en de heer mr. F.J.W.M. van Dooren en mevrouw mr. A. Stehouwer te herbenoemen tot substituut-ombudsman en de heer M.L.M. Dullaert te herbenoemen tot substituut-ombudsman, tevens Kinderombudsman.

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 769

Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

32 769 (bijgewerkt t/m amendement nr. 95)

CONCEPT

– artikel I, aanhef

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,II)

– gewijzigd amendement De Boer (91,I)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (43,I)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,I)

 • – amendement De Boer (32,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– onderdeel A

– onderdeel B, aanhef

– amendement Karabulut (40,I)

– nader gewijzigd amendement Ortega-Martijn (57)

– amendement Berndsen (15,I)

artikel 19

– amendement Berndsen (15,II)

artikel 20

– gewijzigd amendement De Boer (91,II)

– amendement Karabulut (72,I)

artikel 21

artikel 22

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,III)

artikel 23

artikel 24

– gewijzigd amendement Lucassen (61,I)

– gewijzigd amendement Karabulut (69,I)

artikel 25

– amendement Monasch (56)

– amendement Berndsen (15,III)

artikel 26

– amendement Monasch (64) (invoegen artikel 26a)

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,IV)

– nader gewijzigd amendement Karabulut (81,I)

artikel 27

– gewijzigd amendement Karabulut (83,I) (invoegen artikel 27a)

artikelen 28 en 29

– amendement Karabulut (38,I)

– gewijzigd amendement Lucassen (61,II)

– amendement Ortega-Martijn (45)

– gewijzigd amendement Karabulut (69,II)

– amendement De Boer (14)

artikel 30

– gewijzigd subamendement Ortega-Martijn (58,I)

– amendement Van Bochove/Berndsen (20,I)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (59,I)

artikel 31

artikel 32

– amendement Karabulut (38,II)

artikel 33

artikel 35

– tweede nader gewijzigd amendement Karabulut (92)

artikel 36

– gewijzigd amendement De Boer (91,III)

artikel 36a

artikel 37

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,V)

artikel 38

artikel 39

– amendement Ortega-Martijn (37,I)

– amendement Monasch (63,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,I)

 • – amendement De Boer (32,I)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 40

– amendement Ortega-Martijn (37,II)

– amendement Karabulut (40,II)

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,VI)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 41

– amendement Ortega-Martijn (37,III)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 41a

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (43,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,II)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (86,I)

artikel 42

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (43,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,III)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 43

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (43,IV)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,IV)

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

 • Indien 36 verworpen of vervallen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (88)

 • – amendement Voortman (27)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 44

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,VII)

artikel 44a

– gewijzigd amendement De Boer (91,IV)

– amendement De Boer (22,I)

– amendement Lucassen/De Boer (33,I)

– gewijzigd amendement Lucassen (60)

– artikel 45

– gewijzigd amendement De Boer (91,V)

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,II)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,II.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 46

– gewijzigd amendement De Boer (91,VI)

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,III)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,III.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 47

– gewijzigd amendement De Boer (91,VII)

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,IV)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,IV.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,VIII)

– artikel 48

– gewijzigd amendement De Boer (91,VIII)

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,V)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,V.

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 49

– gewijzigd amendement De Boer (91,IX)

artikel 50

artikel 51

– gewijzigd amendement De Boer (91,X)

artikel 52

– amendement Ortega-Martijn (12,I)

– amendement Karabulut (40,III)

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,IX)

artikel 53

– amendement Berndsen/Van Bochove (31) (invoegen artikel 53a)

– gewijzigd amendement De Boer (91,XI)

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,VI)

 • N.B. Indien de amendementen 52 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 52,VI.

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 54

– gewijzigd amendement De Boer (91,XII)

– amendement De Boer/Lucassen (24,I)

artikel 55

– gewijzigd amendement Monasch (93)

artikel 55a

– nader gewijzigd amendement Ortega-Martijn (87)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (75)

artikel 55b

– amendement De Boer/Lucassen (24,II)

– amendement Ortega-Martijn (37,IV)

– amendement Monasch (63,II)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (32,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

 • N.B. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds amendement 37, 63, en/of 32 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 37,IV, 63, II of 32,III.

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 56

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,X)

opschrift afdeling 4

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,XI)

artikel 57

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,XII)

– gewijzigd amendement De Boer (91,XIII)

– gewijzigd subamendement Ortega-Martijn (58,II)

 • N.B.: Indien amendement 95, subamendement 58 en amendement 20 allen worden aangenomen, komt artikel 58, eerste lid, eerste volzin, als volgt te luiden: De autoriteit oefent, naast de werkzaamheden, genoemd in artikel 20, vijfde lid, toezicht uit op de toegelaten instellingen, en op de naleving van een governancecode als bedoeld in artikel 31,1a-de lid.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– amendement Karabulut (72,II)

– gewijzigd amendement Karabulut (83,II)

– amendement Berndsen (15,IV)

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,VII)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (86,II)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (59,II)

artikel 58

artikel 59

– gewijzigd amendement Karabulut (69,III)

artikel 60

artikelen 61 t/m 61ba

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,XIII)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (43,V)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,V)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (86,III)

 • N.B. Indien amendement 36 en amendement 86 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 86,III.

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 61c

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,XIV)

artikel 61d

artikel 61e

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,XV)

artikel 61f

artikelen 61g t/m 61l

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (59,III) (invoegen 61la)

– gewijzigd amendement Van Bochove (90) (invoegen 61la)

artikel 61m t/m 61q

– amendement Van Bochove/Berndsen (20,II)

artikel 61r

– amendement Karabulut (94)

– nader gewijzigd amendement Karabulut (81,II)

 • N.B. Indien amendement 94 en 81 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 81,II.

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

  • Indien 37 en 63 verworpen:

artikel 61s

artikel 61t

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,XVI)

– onderdeel F

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Berndsen (78) (invoegen artikel Ibis)

– artikel I

– artikel IA

– amendement Monasch (63,III)

 • Indien 37 en 63 verworpen:

 • – amendement De Boer (25,III)

 • – amendement De Boer (32,IV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

– gewijzigd amendement De Boer (91,XIV)

 • N.B. Indien meerdere van de amendementen 25, 32 en 91 worden aangenomen, dan worden de teksten van de aangenomen onderdelen van 25,III, 32,IV, en 91,XIV in elkaar verwerkt.

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

– amendement De Boer (22,II)

 • N.B. Indien de amendementen 22 en 91 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II.

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

– amendement De Boer/Lucassen (24,III)

– amendement Lucassen/De Boer (33,II)

– amendement Ortega-Martijn (37,V)

– artikel II

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,XVII)

– artikel III

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (43,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • Indien 43 verworpen:

 • – amendement Karabulut (36,VI) (invoegen artikel IIIa)

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,VIII) (invoegen artikel IIIa)

– artikelen IV t/m IX

– amendement Ortega-Martijn (12,II)

– artikel IXA

– artikelen X t/m XV

– gewijzigd amendement Karabulut (74)

– artikel XVI

– artikelen XVII t/m XXII

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,IX)

– artikel XXIII

– gewijzigd amendement Voortman/Karabulut (52,I)

– nader gewijzigd amendement Karabulut (95,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De Voorzitter: dhr. Van Bochove wenst zijn motie op stuk nr. 82 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 769, nr. 79

– de motie-Ortega-Martijn over het goedkeuringsvereiste

32 769, nr. 80

– de motie-Ortega-Martijn over het ontzien van de kleinere toegelaten instellingen bij de administratieve scheiding

32 769, nr. 82 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Bochove over het overleg tussen huurders en verhuurders

32 769, nr. 84

– de motie-Monasch/Van Bochove over de (kern)taken van woningcorporaties

32 769, nr. 85

– de motie-Monasch over kleine en middelgrote corporaties

Stemming

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen

28 638, nr. 82

– de motie-Arib c.s. over de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Handhaving SZW

33 000-XV, nr. 75

– de motie-Azmani over het activeren van bijstandsgerechtigden

33 000-XV, nr. 76

– de motie-Hamer/Karabulut over toezicht op ontduiking van het minimumloon

33 000-XV, nr. 77

– de motie-Hamer over advies van de Stichting van de Arbeid over een minimumuurloon

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel (Commissie-De Wit)

31 980, nr. 75

– de motie-Harbers c.s. over het uitspreken van dank en waardering voor de commissie

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Telecommunicatie

24 095, nr. 314

– de motie-Van Bemmel over een transitietermijn van zes maanden

24 095, nr. 315

– de motie-Van Bemmel over het reserveren van kavels voor nieuwkomers

24 095, nr. 316

– de motie-Verhoeven over gsm-vergunningen

24 095, nr. 317

– de motie-Schaart c.s. over het Agentschap Telecom

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid VWS

29 282, nr. 156

– de motie-Uitslag over meer hoger opgeleiden in de ouderenzorg

29 282, nr. 157

– de motie-Uitslag over het contracteren van verpleegkundig specialisten als hoofdbehandelaar

29 282, nr. 158

– de motie-Agema/Wilders over het niet afschaffen van verzorgingshuizen

29 282, nr. 159

– de motie-Agema over 12 000 extra medewerkers in de langdurige zorg

29 282, nr. 160

– de motie-Leijten/Voortman over het niet algemeen verbindend verklaren van de cao

29 282, nr. 161 (herdruk)

– de motie-Voortman/Leijten over het bij elkaar brengen van de partijen

Stemming

15. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over het besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie

29 689, nr. 402

– de motie-Leijten/Van Gerven over vergunningsplicht voor radiotherapie

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Numerus Fixus voor de opleiding geneeskunde

29 282, nr. 162

– de motie-Leijten/Van Gerven over het afschaffen van goodwill voor medisch specialisten

29 282, nr. 163

– de motie-Leijten/Van Gerven over afzien van zelf laten betalen van de artsenopleiding

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Erfgoed en monumenten

32 156, nr. 35

– de motie-Van der Werf c.s. over kerkgenootschappen

32 156, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Van der Werf/Van der Ham over de eigen bijdrage voor beheerders van monumenten

32 156, nr. 37

– de motie-Van der Werf over archeologische monumentenzorg

32 156, nr. 38

– de motie-Jadnanansing/Van Dekken over subsidie voor openstelling van monumenten voor publiek

32 156, nr. 39

– de motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk over kwaliteitscriteria voor archeologisch onderzoek

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Internationale mobiliteit

31 288, nr. 296

– de motie-Beertema/Wilders over het uitsluiten van studenten uit OIC-landen bij internationaliseringsprogramma's

31 288, nr. 297

– de motie-Beertema over het werven van buitenlandse studenten

31 288, nr. 298

– de motie-Beertema over gebruik van het Nederlands in het hoger onderwijs

31 288, nr. 299

– de motie-Van der Ham over de uitgaande mobiliteit van studenten

31 288, nr. 300

– de motie-Van der Ham over excellente studenten

31 288, nr. 301

– de motie-Jadnanansing over de taalbeheersing van studenten

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO mbo

31 524, nr. 144

– de motie-Biskop over de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en hbo

31 524, nr. 145

– de motie-Biskop c.s. over de ombudslijn mbo

31 524, nr. 146 (aangehouden)

– de motie-Beertema over het begrip «lesuur"

31 524, nr. 147

– de motie-Beertema over kernvakken in het mbo

31 524, nr. 148

– de motie-Beertema over een maximumpercentage overhead

31 524, nr. 149

– de motie-Jasper van Dijk over de kwestie-Amarantis

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Persbeleid en Lokale publieke omroep

32 827, nr. 35

– de motie-Jasper van Dijk over ondersteunen van de (regionale) pers

32 827, nr. 36

– de motie-Peters over een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten

32 827, nr. 37

– de motie-Peters over het lage btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken

32 827, nr. 38

– de motie-Van Dam over de geschreven journalistieke media

32 827, nr. 39

– de motie-Van Dam over ondersteunen van lokale omroepen

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

30 874 (R 1818)

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

30 874 (R1818) (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I

– amendement Pechtold (8,II)

– artikel II

– amendement Pechtold (8, III)

– artikel III

– artikel IV en V

– amendement Pechtold (8, I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 85 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 683, nr. 85 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme over compenseren van de slachtoffers van Q-koorts

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

33 285

De lijst van controversieelverklaringen

33 285 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 14)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel N:

 • – voorstel PVDA (14) (toevoegen brief herijking beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster en de Aramees Sprekende Christenen in Turkije

De Voorzitter: dhr. Kortenoeven wenst zijn motie op stuk nr. 4 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 195, nr. 4 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kortenoeven over het Mor Gabriëlklooster

33 195, nr. 5

– de motie-Kortenoeven over de genocide op de Armeense gemeenschap

33 195, nr. 6

– de motie-Kortenoeven over de genocide op de Assyrisch-christelijke gemeenschap

33 195, nr. 7

– de motie-Kortenoeven over de genocide op de Grieks-orthodoxe gemeenschap

33 195, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij over agenderen van het Mor Gabriëlklooster in de Raad van Ministers

33 195, nr. 9

– de motie-Ferrier over de positie van christelijke minderheden

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

32 043, nr. 115

Brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de standpuntennotitie ten aanzien van het Witboek voor houdbare en toereikende pensioenen (COM 2011 55)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie te besluiten en in te stemmen met de brief inzake de aanbieding van de standpuntennotitie aan de Europese Commissie.

Stemming

26. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011

33 240-VII, nr. 9

– de motie-Heijnen/Schouw over een fundamentele herziening van het stelsel van zbo's

27. Debat over de Voorjaarsnota 2012 (inclusief het onderwerp CPB-cijfers) met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

28. VAO Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Evaluatie medezeggenschap op scholen (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Erfpacht Staatsbosbeheer met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Export (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Zenderen (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (AO d.d. 21/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO ILO-onderwerpen en domestic workers met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 668, nr. 3

34. VSO Zuidas met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO MIRT (AO d.d. 28/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Openbaar Vervoer (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO PGB (AO d.d. 26/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Stelselherziening Jeugdzorg (AO d.d. 20/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Reclassering (AO d.d. 13/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO gevangeniswezen (AO d.d. 28/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VAO Tbs (AO d.d. 14/06) (met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Declaraties bewindspersonen en topambtenaren (AO d.d. 21/6)met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO BES-eilanden (AO d.d. 28/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Risicobeleid en externe veiligheid (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Grondstoffen en Afval met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Veilig werken in de zorg (AO d.d. 23/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. VAO Europsyche (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. VAO Mondzorg (AO d.d. 28/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VAO Asiel en terugkeer (AO d.d. 20/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

51. VAO Centraal orgaan opvang asielzoekers (AO d.d. 28/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

52. VAO Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van Raad voor Cultuur (AO d.d. 21/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

53. VAO Personeel Defensie (AO d.d. 20/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

54. VAO Vastgoed Defensie (AO d.d. 26/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

55. VAO Regeldruk en ondernemen (AO d.d. 28/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

56. VAO Belastingdienst (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 241

57. Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

33 135

58. Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (heropening in één termijn)

33 207

59. Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (vervolg antwoord sts 1e termijn en re-en dupliek)

33 171

60. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

33 133

61. Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.

Te plannen (dertigleden)debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW)

2. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

3. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

4. Debat over het digitaliseren van archieven door mormonen (Koopmans) (minister BZK)

5. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I)

6. Debat over de problematiek rondom ondervoede ouderen (Leijten) (minister VWS)

7. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

8. Debat over het bericht dat hij opnieuw probeert illegalen die onderwijs mogen volgen hun stage en daarmee hun diploma, te onthouden, ondanks eerdere rechterlijke uitspraken (Hamer) (minister SZW)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

3. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Samsom) (minister-president)

5. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

6. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

7. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

8. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

9. Dertigledendebat over de ondernemersgeest van dit kabinet (Verhoeven) (minister EL&I + minister SZW) (na ontvangst van een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (na ontvangst van een brief)

11. Interpellatie-Leijten over het oordeel dat de NMa de boetes aan thuiszorgorganisaties moet herzien

12. Dertigledendebat over het bericht «Meer kwijt aan gas en licht» (Van Vliet) (minister EL&I)

13. Dertigledendebat over de psychische problematiek en de toename van suïcidepogingen bij vreemdelingen (Gesthuizen) (minister I&A)

14. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (Van der Veen) (minister VWS)

15. Dertigledendebat over de forensentaks en de uitlatingen van de minister-president over die extra belasting (Kuiken) (minister-president + staatssecretaris Financiën)

16. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlanders in de toekomst hun zorg zo veel mogelijk zelf moeten gaan betalen (Gerbrands) (minister VWS)

17. Interpellatie-Grashoff over het steeds langer uitblijven van het Nationaal Actieplan Gewasbescherming en in samenhang daarmee vertraging in de uitvoering van de aangenomen motie over het verbod op glyfosaat (32 372, nr. 65) (staatssecretaris I&M)

18. Dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht «Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog»

19. Dertigledendebat over het bericht «Duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis» (Elissen) (minister BZK en minister BuZa)

Na het zomerreces:

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

33 108 (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

33 186 (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

33 184 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (na reactie kabinet op verslag over 2011)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007) (voortzetting)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

33 124 (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 412 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (re- en dupliek)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking) (na een hoorzitting)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen)

33 186 (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

33 115 (Wet opslag duurzame energie)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering)

33 204 (Wijziging van de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 062 (Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling))

33 125 (Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels)

33 012 Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

33 032 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten i.v.m. wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid i.v.m. wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 2 juli van 10.30 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden (33 097)

Maandag 2 juli van 13.30 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) (33 298)

Maandag 2 juli van 16.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33 017)

Maandag 2 juli van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33 076)

Maandag 2 juli van 19.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu over de Grondstoffennotitie (32 852)

Recesperiodes

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Verkiezingsreces: dinsdag 4 september t/m 12 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven