Publicaties over dossier 33204

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemminslijst week 38; 2013-09-13

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-09-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 nr. 72, item 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-11-2012 2012-2013 nr. 14, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 25 oktober 2012 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2012 Staatsblad 2012, 547 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten ( 33204 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel ( 33237 ) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds in verband met het ontnemen van de status van begrotingsfonds aan het BTW-compensatiefonds ( 33347 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-11-2012 2012-2013 nr. 4, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-11-2012 2012-2013 nr. 4, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Noten Download icon Open als PDF

  Vraag gesteld door het lid Merkies: ‘Kunt u nader ingaan op de koopkrachteffecten van het deelakkoord begroting 2013?’ : Schriftelijke antwoorden van de minister van Financiën op vragen gesteld in de eerste termijn vande algemene financiële beschouwingen en de behandeling van de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-11-2012 2012-2013 nr. 9, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-10-2012 2012-2013 nr. 3, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 23 oktober 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-10-2012 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten ( 33204 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-10-2012 2012-2013 nr. 7, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal