Kamerstukken in dossier 32768

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2209 kB)

  Evaluatie van de Europese Commissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-02-2018 2017-2018 32768, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (14 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Brief regering; Stand van zaken Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 32768, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie-en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Brief inzake Rapportage Compensatiebeleid 2011-2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 32768, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (194 kB)

  Bijlage bij 32768 ek-D

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-12-2013 2013-2014 32768, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (39 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Nota naar aanleiding van het Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 32768, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (11 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defen-sie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aan-bestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 32768, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (16 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Brief regering; Nadere informatie over onderwerpen die besproken zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied op 26 september 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 32768, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (163 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 32768, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Brief inzake verzoek spoedige behandeling wetsvoorstellen Instellingswet ACM en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33186, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Motie; Motie van het lid Verhoeven over een evaluatie na tweeënhalf jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 32768, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal