Kamerstukken in dossier 33204

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33204, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Amendement; amendement van het lid Leijten over het mede afhankelijk stellen van het vermogen van de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Amendement; Amendement van het lid Leijten over een evaluatiebepaling in de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 9 over een voorhang voor de amvb waarbij het percentage van de vermogensinkomensbijtelling wordt vastgesteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 11 over een evaluatiebepaling in de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Motie; Motie van het lid Leijten over het verhogen van de grens van het heffingvrij vermogen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Motie; Motie van het lid Leijten over onderzoek naar de zak- en kleedgeldregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over voldoende middelen voor de gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 13 over een evaluatiebepaling in de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Brief regering; Actualisatie van de in de memorie van toelichting gemaakte berekening van de inkomenseffecten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33204, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal