Kamerstukken in dossier 33184

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (245 kB)

  Besluit en nota van toelichting houdende uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Besluit wegvervoer goederen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-01-2013 2012-2013 33184, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Brief regering; Voorhang van het ontwerpbesluit houdende uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Besluit wegvervoer goederen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (45 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Gewijzigd voorstel vanw et

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 11 over het vergroten van de invloed van de Kamer bij vrijstellingen op baisis van artikel 2.2. van de Wet wegvervoer goederen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 14 over het vergroten van de invloed van de Kamer bij regelingen op basis van artikel 2.1 van de Wet wegvervoer goederen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Motie; Motie van het lid de Graaf over grenscontroles op vrachtcombinaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Amendement; Amendement van het lid Kuiken over het bij de wet vaststellen van de norm op basis van artikel 4b, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 en artikel 3.2, zesde lid, Wet wegvervoer goederen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Amendement; Amendement van het lid Kuiken over het vergroten van de invloed van de Kamer bij regelingen op basis van artikel 5a, vijfde lid, en 5b, vierde lid Wet personenvervoer 2000, alsmede artikel 2.8a van de Wet wegvervoer goederen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg; Amendement; Amendement van het lid Kuiken 33184 nr. 11 over het vergroten van de invloed van de Kamer bij vrijstellingen op basis van artikel 2.2. van de Wet wegvervoer goederen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33184, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal