Publicaties over dossier 33032

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33351)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2014 2013-2014 nr. 13, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33632) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting) (33780)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2013 2013-2014 nr. 9, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33032) en het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33514 (R1998))

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2013 2013-2014 nr. 9, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2013 2013-2014 nr. 9, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2013 Staatsblad 2013, 486 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2013 Staatsblad 2013, 480 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Rijkswet Download icon Open als PDF

  Rijkswet van 25 november 2013 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2013 Staatsblad 2013, 481 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33032) en het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33514 (R1998))

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-2013 2013-2014 nr. 7, item 11 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33032) en het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33514 (R1998))

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-2013 2013-2014 nr. 7, item 14 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 18 en 19 november 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-11-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal