Publicaties over dossier 33062

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (77 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2017 Staatscourant 2017, 46221 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Wet Download icon PDF (57 kB)

  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2015 Staatsblad 2015, 407 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (60 kB)

  Advies Raad van State houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-02-2015 Staatscourant 2015, 4915 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. AMvB Download icon PDF (102 kB)

  Besluit van 1 november 2013, houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, het Besluit kinderopvangtoeslag en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met het stellen van regels voor het register buitenlandse kinderopvang en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2013 Staatsblad 2013, 455 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. AMvB Download icon PDF (51 kB)

  Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2013 Staatsblad 2013, 324 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 nr. 86, item 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-06-2013 2012-2013 nr. 84, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 78, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (20 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-05-2013 2012-2013 nr. 66, item 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-05-2013 2012-2013 nr. 61, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal