Publicaties over dossier 33186

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (377 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2018 Staatscourant 2018, 46765 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (148 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2016 Staatscourant 2016, 30805 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (12 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere vragen over de evaluatie inzake de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en vragen over het ACM-jaarverslag 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 33186, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Verslag van een schriftelijk overleg inzake antwoord op vragen naar aanleiding van de evaluatie van de ACM

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33186, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima; Brief inzake uitkomsten van de evaluatie Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33186, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon PDF (8 kB)

  Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2013 Staatsblad 2013, 310 Ministerie van Economische Zaken
 7. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-05-2013 2012-2013 nr. 55, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (387 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatscourant 2013, 12039 Ministerie van Economische Zaken
 9. Wet Download icon PDF (48 kB)

  Wet van 28 februari 2013, houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2013 Staatsblad 2013, 102 Ministerie van Economische Zaken
 10. AMvB Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van 13 maart 2013, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2013 Staatsblad 2013, 104 Ministerie van Economische Zaken