Kamerstukken in dossier 33062

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33062, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Amendement; Amendement van het lid Agema over het verplicht melden van gevallen en vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het SHG dan wel AMK

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Amendement; Amendement van het lid Keijzer over het niet in de wet vastleggen van het SHG

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Motie; Motie van het lid Kooiman over het borgen van oudermeldingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Motie; Motie van het lid Kooiman over het kinder- en jeugdtraumacentrum Friesland en de multidisciplinaire aanpak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Motie; Motie van het lid Agema over het verplichten van het gebruik van de meldcode

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Motie; Motie van de leden Van der Burg en Hilkens over het verplicht stellen van het ouderprotocol Haaglanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Motie; Motie van het lid Van der Burg c.s. over het inschakelen forensich-pediatrische expertise als optie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Motie; Motie van het Bergkamp over een onderzoek naar gebruikte methoden en programma's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling); Motie; Motie van het lid Bergkamp over uniforme werkwijze AMK en SHG

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33062, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal