Kamerstukken in dossier 33186

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (12 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere vragen over de evaluatie inzake de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en vragen over het ACM-jaarverslag 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 33186, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Verslag van een schriftelijk overleg inzake antwoord op vragen naar aanleiding van de evaluatie van de ACM

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33186, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima; Brief inzake uitkomsten van de evaluatie Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33186, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (51 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33186, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33186, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (51 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33186, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (13 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 33186, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (90 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 33186, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (30 kB)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 33186, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied); Brief inzake verzoek spoedige behandeling wetsvoorstellen Instellingswet ACM en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33186, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal