Publicaties over dossier 30372

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (33 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2018 Staatscourant 2018, 23804 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2018 Staatscourant 2018, 23627 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2016 Staatscourant 2016, 59438 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (200 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2016 Staatscourant 2016, 47404 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (769 kB)

  rapportage digitale enquete onder gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 30372, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (322 kB)

  reactie openbare lichamen op vragenlijst

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 30372, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (28 kB)

  brief onafhankelijk driemanschap over onderzoek kosten referendum

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 30372, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (518 kB)

  rapportage beknopt campagne-effectonderzoek

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 30372, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (858 kB)

  rapportage onderzoek kosten referendum

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 30372, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (58 kB)

  mail d.d. 16 februari 2016 van dhr. L.A. te Utrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 30372, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal