Kamerstukken in dossier 33108

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 33108, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Amendement; Amendement van het lid Recourt over het in de gelegenheid stellen van de eiser die niet binnen de gestelde termijn zijn griffierecht heeft betaald, zich binnen een door de rechter vast te stellen termijn uit te laten met betrekking tot het geconstateerde verzuim en de rechtsgevolgen daarvan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33108, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen ter vervanging van nr. 9 over het mededelen van de rechtsgevolgen die intreden als gevolg van het niet tijdig voldoen van het griffierecht bij de oproeping in de verzoekschriftprocedure

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33108, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Brief regering; Reactie op amendementen Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken (33108, nrs. 10 en 11)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33108, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Motie; Motie van het lid Schouw c.s. over het intrekken van wetsvoorstel inzake de verhoging van de griffierechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Motie; Motie van het lid De Wit over een uniform systeem voor inning van het griffierecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Amendement; Gewijzigd Amendement van het lid Gesthuizen t.v.v. nr. 11 over het mededelen van het rechtsgevolg dat intreedt als gevolg van het niet tijdig voldoen van het griffierecht bij de oproeping in de verzoekschriftprocedure

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Brief regering; Beantwoording vraag over de hardheidsclausule tijdens plenaire behandeling op 10 oktober 2012 van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Recourt ter vervanging van nr. 10 over het in de gelegenheid stellen van de eiser die niet binnen de gestelde termijn zijn griffierecht heeft betaald, zich binnen een door de rechter vast te stellen termijn uit te laten met betrekking tot het geconstateerde verzuim en de rechtsgevolgen daarvan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid De Wit (t.v.v. 33108, nr. 14) over een uniform systeem voor inning van het griffierecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal