Kamerstukken in dossier 33108

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Brief regering; Reactie op de motie van het lid De Wit over een uniform systeem voor inning van het griffierecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken); Nota van verbetering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid De Wit (t.v.v. 33108, nr. 14) over een uniform systeem voor inning van het griffierecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Recourt ter vervanging van nr. 10 over het in de gelegenheid stellen van de eiser die niet binnen de gestelde termijn zijn griffierecht heeft betaald, zich binnen een door de rechter vast te stellen termijn uit te laten met betrekking tot het geconstateerde verzuim en de rechtsgevolgen daarvan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Amendement; Gewijzigd Amendement van het lid Gesthuizen t.v.v. nr. 11 over het mededelen van het rechtsgevolg dat intreedt als gevolg van het niet tijdig voldoen van het griffierecht bij de oproeping in de verzoekschriftprocedure

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ; Brief regering; Beantwoording vraag over de hardheidsclausule tijdens plenaire behandeling op 10 oktober 2012 van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33108, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal