Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 21 juni 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 juni

Woensdag 26 juni

Donderdag 27 juni

Stemmingen

33 558

Stemmingen

33 558, nr. 11

33 558, nr. 12 (gewijzigd)

Stemmingen

33 286

Stemming

33 286, nr. 7

Stemmingen

25 087, nr. 54 (aangehouden)

25 087, nr. 55

25 087, nr. 56 (aangehouden)

25 087, nr. 57 (aangehouden)

25 087, nr. 58 (aangehouden)

Stemmingen

29 477, nr. 248

29 477, nr. 249

29 477, nr. 250

29 477, nr. 251

29 477, nr. 252

Stemmingen

33 497, nr. 5 (aangehouden)

33 497, nr. 6

33 497, nr. 7 (aangehouden)

33 497, nr. 8 (ingetrokken)

Stemmingen

33 605-VII, nr. 9

33 605-VII, nr. 10

33 605-VII, nr. 11 (ingetrokken)

Stemmingen

33 643, nr. 2

Stemming

33 605-X, nr. 9

Stemmingen

22 026, nr. 409

22 026, nr. 410

22 026, nr. 411

22 026, nr. 412

22 026, nr. 413

22 026, nr. 414

22 026, nr. 415

22 026, nr. 416

22 026, nr. 417

22 026, nr. 418 (aangehouden)

22 026, nr. 419

22 026, nr. 420

22 026, nr. 421

22 026, nr. 422

22 026, nr. 423 (aangehouden)

Stemmingen

33 565

Stemmingen

30 420, nr. 181

30 420, nr. 182 (aangehouden)

30 420, nr. 183

30 420, nr. 184 (aangehouden)

30 420, nr. 185 (gewijzigd)

30 420, nr. 186

30 420, nr. 187

30 420, nr. 188 (aangehouden)

30 420, nr. 189

30 420, nr. 190 (aangehouden)

30 420, nr. 191

30 420, nr. 192 (aangehouden)

30 420, nr. 193

30 420, nr. 194

30 420, nr. 195

30 420, nr. 196

Stemming

32 641, nr. 17

Stemmingen

33 400-VI, nr. 110

33 400-VI, nr. 111

33 400-VI, nr. 112

Stemmingen

31 936, nr. 144

31 936, nr. 145

31 936, nr. 146

31 936, nr. 147

31 936, nr. 148

31 936, nr. 149

31 936, nr. 150

31 936, nr. 151 (aangehouden)

31 936, nr. 152

Stemmingen

33 193, nr. 8

33 193, nr. 9

33 193, nr. 10

33 193, nr. 11

33 193, nr. 12

33 193, nr. 13 (aangehouden)

33 193, nr. 14

Stemmingen

32 813, nr. 50

32 813, nr. 51

Stemmingen

33 553

Stemmingen

33 553, nr. 11

33 553, nr. 12

33 553, nr. 13

Stemmingen

33 501

Stemmingen

33 501, nr. 14

33 501, nr. 15

33 501, nr. 16 (ingetrokken)

Stemmingen

29 237, nr. 151 (aangehouden)

29 237, nr. 152

29 237, nr. 153

29 237, nr. 154

Stemmingen

33 625, nr. 8

33 625, nr. 9

33 625, nr. 10

33 625, nr. 11

33 625, nr. 12 (aangehouden)

33 625, nr. 13

33 625, nr. 14

33 625, nr. 15

33 625, nr. 16

33 625, nr. 17

33 625, nr. 18

33 625, nr. 19

33 625, nr. 20

33 625, nr. 21

33 625, nr. 22

33 625, nr. 23

33 625, nr. 24

33 625, nr. 25

33 625, nr. 26

33 625, nr. 27

33 625, nr. 28

33 625, nr. 29

33 625, nr. 30

Stemmingen

33 446 (R1992)

Stemmingen

33 446, nr. 9

33 446, nr. 10

33 194, nr. 3

33 426

33 541

33 258

33 555

33 417, nrs. 40 t/m 43

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20.))

33 558 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Bisschop (10, I) (invoegen artikel 3a)

– amendement Bisschop (10, II)

– artikel 4

– artikelen 5 en 6

– amendement Bisschop (10,III)

– artikel 7

– amendement Bisschop (10,IV)

– artikel 8

– artikelen 9 t/m 15

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Bisschop over het pas in 2016 van kracht laten zijn van eisen voor alternatieve eindtoetsen

– de gewijzigde motie-Bisschop over onderzoek naar het gemeenschappelijk gebruik van opgaven van het Cito

5. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

6. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

– de motie-Fritsma over uittreden uit de Europese Unie dan wel een opt-out

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in «offshore-leaks'

– de motie-Omtzigt/Klaver over een overzicht van de vennootschapsstructuren van staatsdeelnemingen

– de motie-Van Vliet over een protocol over verkrijging van gegevens van belastingontduikers

– de motie-Merkies/Klaver over verplicht opnemen van vennootschappen in het jaarverslag

– de motie-Klaver/Merkies over een verplichte rapportage over detecteren van witwaspraktijken

– de motie-Klaver/Merkies over verplichte rapportage aan de samenleving

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

– de motie-Van Gerven over onafhankelijkheid van leden van het CBG

– de motie-Van Gerven over een benoemingstermijn van maximaal twee keer vier jaar

– de motie-Van Gerven over het verstrekken van de voorgeschreven medicijnen

– de motie-Van Gerven over een medicijnencheck

– de motie-Kuzu over de proefberekening van het GVS

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over patiëntveiligheid

– de motie-Van Veen over een gesprek met de KNMG voor afspraken over de medewerking van medisch specialisten

– de motie-Pia Dijkstra/Bruins Slot over automatische dataverzameling om vermijdbare sterfte in ziekenhuizen te beperken

– de motie-Leijten over een onderzoek naar interventieradiologische behandelingen door niet-interventieradiologen

– de motie-Leijten over het strafbaar stellen van financiële contracten tussen artsen en de medische hulpmiddelenindustrie

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het jaar 2012

– de motie-Heijnen over een wetsvoorstel aanscherping WNT-norm

– de motie-Monasch over de compensatie van de overschrijding op de

huurtoeslag

– de motie- Paulus Jansen over de beleidseffectiviteit van financiële arrangementen voor het wonen

11. Stemmingen in verband met:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake het Plant- en diergezondheidspakket (COM (2013) 264, 260, 262, 265, 267 en 327)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor de voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

12. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie van Defensie over het jaar 2012

– de motie-Hachchi over een inschatting van de uiterste houdbaarheid van de F-16

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Fyra

– de motie-Van Tongeren over de Fyra-strop niet ten koste laten gaan van de dienstverlening

– de motie-Van Tongeren/Bashir over de dienstregeling Benelux-trein naar niveau van voor Fyra

– de motie-Van Tongeren over andere aanbieders gebruik laten maken van de HSL-Zuid

– de motie-De Graaf over oneervol ontslag van de directie van de NS zonder bonussen en vertrekpremies

– de motie-De Graaf over verplaatsen van het aandeelhouderschap van de NS naar het ministerie van I&M

– de motie-De Graaf over schrappen van de adviesfunctie van de vertrekkende directeur

– de motie-Bashir over verwerven van aandelen in de Thalys

– de motie-Bashir over intrekken van de vertrekvergoeding van de directeur

– de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over een onafhankelijke marktscan

– de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over een realistische concessievergoeding

– de motie-Dik-Faber over het in beeld brengen van juridische opties

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over schrappen van de toeslagen van de hsl tijdens de ingroeiperiode

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over vervallen van de reserveringsplicht

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het toekomstige materieel van de NS

– de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke alternatieven

14. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa)

33 565 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Raak (9,II)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– gewijzigd amendement Van Raak (9,III) (invoegen onderdeel Da)

– gewijzigd amendement Van Raak (9,IV) (vervallen onderdeel E)

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Van Raak (9,V)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m M

– gewijzigd amendement Van Raak (9,VI)

– onderdeel N

– gewijzigd amendement Van Raak (9,VII)

– onderdeel O

– gewijzigd amendement Van Raak (9,VIII)

– onderdeel P

– gewijzigd amendement Van Raak (9,IX)

– onderdeel Q

– gewijzigd amendement Van Raak (9,X)

– onderdeel R

– onderdelen S t/m U

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XI) (vervallen onderdeel V)

– onderdeel V

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XII)

– onderdeel W

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XIII)

– onderdeel X

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XIV)

– onderdeel Y

– onderdelen Z en AA

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XV)

– onderdeel AB

– onderdeel AC

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XVI)

– onderdeel AD

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XVII) (invoegen onderdeel ADa)

– onderdelen AE t/m AGa

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XVIII)

– onderdeel AH

– onderdelen AI en AIa

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XIV)

– onderdeel AIb

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XX)

– onderdeel AJ

– onderdeel AK

– artikel I

– gewijzigd amendement Van Raak (invoegen artikelen Ia t/m Ie)

– artikelen II en III

– gewijzigd amendement Van Raak (9,XXII)

– artikel V

– gewijzigd amendement Van Raak (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Emancipatiebeleid

De Voorzitter: mw. Pia Dijkstra wenst haar motie op stuk nr. 185 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Yücel over vormen van volwasseneneducatie die leiden tot arbeidsmarktparticipatie

– de motie-Yücel/Ypma over afstemming van schooltijden op werktijden van ouders

– de motie-Pia Dijkstra/Van Weyenberg over het afbouwen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

– de motie-Pia Dijkstra over een masterplan aanpak transgenderemancipatie

– de gewijzigde motie-Pia Dijkstra/Venrooy-Van Ark over het monitoren van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit

– de motie-Van Tongeren over de versterking en naleving van HLTB-rechten

– de motie-Van Tongeren over een monitor over het aandeel van vrouwen in de top van het bedrijfsleven

– de motie-Van Tongeren over het versterken van de werkgelegenheid in de persoonlijke dienstverlening

– de motie-Bisschop over aandacht voor vrouwenhandel en misstanden in de prostitutie

– de motie-Klein over ouderenemancipatie als onderdeel van coördinerend emancipatiebeleid

– de motie-Van Klaveren over de negatieve invloed van de islam op de emancipatie van vrouwen en homo's

– de motie-Venrooy-Van Ark over onderzoek naar seksuele diversiteit op scholen

– de motie-Venrooy-Van Ark over gesprekken over de positie van vaders

– de motie-Karabulut over een plan ter bevordering van economische zelfstandigheid van vrouwen

– de motie-Karabulut over een opleidings- en banenprogramma voor achtergestelde vrouwen

– de motie-Karabulut over een nationaal actieplan huiselijk geweld

16. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Vaste Boekenprijs

– de motie-Venrooy-Van Ark over een onderzoek naar het functioneren van de boekenmarkt

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Totaalbeeld jaarwisseling 2012–2013

– de motie-Ouwehand over een verbod op consumentenvuurwerk

– de motie-Van Tongeren over het stellen van beperkingen aan het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling

– de motie-Oosenbrug/Marcouch over een goede controle van de vuurwerkbranche

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

– de motie-Graus over het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport

– de motie-Graus over inzicht in de kosten voor de luchtverkeersleiding op regionale luchthavens

– de motie-Graus over nieuwe private investeerders voor Maastricht Aachen Airport

– de motie-Graus over een reddingsplan ten behoeve van Maastricht Aachen Airport

– de motie-Van Tongeren over een monitor over het aantal binnenlandse vluchten

– de motie-Van Tongeren over een onderzoek naar de ontmoediging van binnenlandse vluchten

– de motie-De Rouwe/Hachchi over meer regie en prioriteit bij de ontwikkeling van vliegveld Lelystad

– de motie-De Rouwe over rechtdoen aan de uitgangspunten van het Aldersakkoord

– de motie-Bashir over een maximum werktijd voor nachtvluchten

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Parlementair onderzoek «Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid»

– de motie-De Graaf over het stoppen met klimaat- en CO2-gerelateerd beleid

– de motie-De Graaf over labeling van klimaat- en CO2-gerelateerde uitgaven

– de motie-De Graaf over concrete afrekenbare doelstellingen

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over prestatieafspraken met grootverbruikers

– de motie-Van Tongeren over een gelijk speelveld voor de fossiele en schone energiesector

– de motie-Van Tongeren over de naleving van de Wet milieubeheer

– de motie-Jan Vos over een plafond voor biomassa in de SDE-plusregeling

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energiewende

– de motie-Van Tongeren over het proces van een energieakkoord

– de motie-Klever over het afzien van een Nederlandse Energiewende

21. Stemmingen in verband met:

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel)

33 553 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen 1 t/m 27

– amendement Verhoeven (10)

– artikel 28

– artikelen 29 t/m 32

– amendement Verhoeven (9)

– artikel 33

– artikelen 34 t/m 50

– amendement Verhoeven (8)

– artikel 51

– artikelen 52 t/m 86

– beweegreden

– wetsvoorstel

22. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet op de Kamer van Koophandel

– de motie-Agnes Mulder over een ketenaanpak in de regio

– de motie-Öztürk c.s. over een vergoeding voor inschrijving in het handelsregister

– de motie-Öztürk c.s. over de dienstverlening van de Ondernemerspleinen

23. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

33 501 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Mei Li Vos (12)

– onderdeel C

– amendement Mei Li Vos/De Liefde (11)

– onderdeel D

– amendement Mei Li Vos/De Liefde (13) (invoegen onderdelen Da en Db)

– onderdelen E en F

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

24. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Postwet 2009

– de motie-Gesthuizen over ontslag dat samenhangt met het teruggaan van het aantal bezorg- en ophaaldagen

– de motie-Graus over omruilen van de 44 cent postzegel

– de motie-De Liefde over de bevoegdheden van de ACM

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Grote Merenregio

– de motie-De Caluwé/Agnes Mulder over één regionaal programma voor het Grote Merengebied

– de motie-Sjoerdsma over het mogelijk maken van abortus voor verkrachte vrouwen in conflictgebieden

– de motie-Sjoerdsma over het openhouden van posten in het Grote Merengebied

– de motie-Sjoerdsma over het verstevigen van het draagvlak voor het Internationaal Strafhof

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beleidsnota «Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen»

– de motie-Sjoerdsma c.s. over een actieplan voor de dekking van klimaatfinanciering uit private middelen

– de motie-Sjoerdsma c.s. over de ontwikkelingsrelevantie van het Budget Internationale Veiligheid

– de motie-Sjoerdsma c.s. over het bevriezen van maatregelen voor het ambassadenetwerk

– de motie-Sjoerdsma c.s. over de naleving van de UN Guiding Principles

– de motie-Voordewind c.s. over het geleidelijk opbouwen van het Dutch Good Growth Fund

– de motie-Voordewind/Van der Staaij over het openstellen van het Dutch Good Growth Fund voor investeringen in het mkb

– de motie-Voordewind c.s. over het niet gebruiken van het Dutch Good Growth Fund voor exportfinanciering

– de motie-Voordewind c.s. over aandacht voor social protection binnen het speerpuntenbeleid

– de motie-Van Ojik c.s. over de realiseerbaarheid van doelen bij de agenda van hulp, handel en investeringen

– de motie-Van Ojik c.s. over criteria op het gebied van sociale omstandigheden, mensenrechten en milieu

– de motie-Leegte/De Caluwé over het opschorten van ontwikkelingssamenwerking als drukmiddel

– de motie-Van Klaveren over het niet uitkeren van de 9 miljoen euro voor Bangladesh

– de motie-Van Klaveren over het stoppen met ontwikkelingshulp niet zijnde noodhulp

– de motie-Van Klaveren over het terugvorderen van algemene begrotingssteun

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over het in balans brengen van private sector en maatschappelijk middenveld

– de motie-Jasper van Dijk/Van Ojik over overleg tussen het Presidium en de Algemene Rekenkamer over het in kaart brengen van geldstromen bij fiscale verdragen

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over het voorzien van belastingverdragen van impact assessments

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over het handhaven van de bijdrage aan het Global Partnership for Education

– de motie-Van der Staaij c.s. over aandacht voor de consequenties voor de allerarmsten

– de motie-Van der Staaij c.s. over integreren van het beroepsonderwijs in het speerpuntenbeleid

– de motie-Agnes Mulder/Van der Staaij over de benutting van de gelden van het Dutch Good Growth Fund voor het mkb

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid bij internationale samenwerking

– de motie-Maij/Jasper van Dijk over het opnemen van tuberculosebestrijding in het SRGR-beleid

27. Stemmingen in verband met:

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

28. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

– de motie-Sjoerdsma over de mogelijkheid van publiek-private financiering van het lidmaatschap van UNIDO

– de motie-Sjoerdsma over afstemming binnen de EU over het opzeggen van VN-verdragen

29. Debat over de agenda van Europese Top van 27 en 28 juni met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

10

minuten

PVV, SP, CDA en D66:

7

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus:

5

minuten

30. Debat over de aanbevelingen van de Europese commissie voor Nederland om miljarden extra te bezuinigen (incl. juni-raming CPB) met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31. Debat over het nieuwe masterplan DJI 2013–2018 met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

32. Rapport van het Parlementair onderzoek «Huizenprijzen» (debat met de commissie) (antwoord eerste termijn en rest)

33. VAO Windenergie op land (AO d.d. 20/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VSO Gezondheidsaspecten leefomgeving (AO d.d. 19/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Leefomgeving (AO d.d. 3/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen (AO d.d. 18/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Online betalingsverkeer (AO d.d. 19/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Cultuuronderwerpen (AO d.d. 19/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 19/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen (korte heropening)

42. Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (voortzetting eerste termijn Kamer en rest)

43. Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (eerste termijn Kamer)

44. Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

45. Verslagen van de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 juli (week 27)

– VAO GGZ (AO d.d. 05/06)

– VAO Biotechnologie (AO d.d. 06/06)

– Voorjaarsnota 2013

– Debat over het verslag van de Europese Top (2 juli)

– Suppletoire begrotingen n.a.v. de Voorjaarsnota 2013

33 440 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 352 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden)

33 520 (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

33 575 (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I)

33 329 (Wijziging van de Wet op de naburige rechten i.v.m. betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten)

33 478 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme))

33 540 (Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren))

32 402 (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

33 537 Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

zomerreces: 5 juli t/m 2 september 2013 (week 28 t/m 35)

3, 4 en 5 september (week 36)

– Debat over het Verslag van de Nationale ombudsman over 2012

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

10, 11 en 12 september (week 37)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

33 258 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

33 486 (Goedkeuring van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru)

17, 18 en 19 september (week 38)

– Prinsjesdag; aanbieding van de rijkbegrotingen voor het jaar 2014

24, 25 en 26 september (week 39)

– Algemene Politieke Beschouwingen

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (na ontvangst van regeringsstandpunt)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (derde termijn) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (staatssecretaris V&J)

2. Debat over de derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J)

4. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

5. Debat over de brief van de staatssecretaris V&J over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)(staatssecretaris V&J)

6. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

8. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

9. Debat over het bericht dat de filmtop nog geen resultaat heeft opgeleverd (Bergkamp) (minister OCW + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

10. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken (Monasch) (minister W&R + minister Fin + minister EZ)

12. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen

(Van Veldhoven) (staatssecretaris I&M)

14. Debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet» (Van Klaveren) (ministers SZW, V&J en BZK) (voorafgegaan door een brief)

15. Debat over de behoefte aan extra capaciteit voor de bestrijding van drugshandel en straatoverlast in Maastricht (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

16. Debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie (Oskam) (minister V&J)

17. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister van BuHa-OS)

18. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland (Van Hijum) (minister Fin)

19. Debat over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt (Van Raak) (minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

20. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (staatssecretaris Fin)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (minister SZW + minister V&J + minister-president) (voorafgegaan door een brief)

2. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J en minister BuZa)

4. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (minister W&R + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

5. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

6. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting (Omtzigt) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

8. Dertigledendebat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

9. Dertigledendebat over het bericht over alarmnummer 112 (Bontes) (minister V&J)

10. Dertigledendebat over het voortbestaan van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (Van Gerven) (minister van VWS)

11. Dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland (Van Klaveren) (minister BZK)

12. Dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

14. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (Klever) (minister EZ)

15. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (minister V&J + staatssecretaris EZ)

16. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis (Leijten) (minister VWS)

17. Dertigledendebat over de strikte voorwaarden aan het Energieakkoord (Van Ojik) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

18. Dertigledendebat over de e-privacyvisie van het kabinet (Gesthuizen) (minister EZ en V&J)

19. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (minister en staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de topsalarissen weer gestegen zijn (Karabulut) (minister SZW) (voorafgegaan door een brief)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 24 juni van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33 610)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 1 juli van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over duurzame Gewasbescherming

Maandag 9 september van 11.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33 632)

Maandag 30 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Recesperiodes

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015