Kamerstukken in dossier 33632

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-05-2013 2012-2013 Kamerstuk 33632, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Motie; Motie van het lid Aukje de Vries over een Europese vergelijking met het oog op de concurrentiepositie van Nederlandse instellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33632, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Motie; Motie van het lid Nijboer over het uitbreiden van de inhoudelijke eisen aan de accountantsverklaring

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33632, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33632, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Amendement; Amendement Van Hijum over het doorbelasten van de uitvoeringskosten aan exameninstituten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-09-2013 2013-2014 Kamerstuk 33632, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Aukje de Vries en Koolmees ter vervanging van nr. 9 over inkadering van de mogelijkheden tot handhaving van de AFM in het kader van de generieke zorgplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-09-2013 2013-2014 Kamerstuk 33632, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 september 2013, over Wijzigingswet financiële markten 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-09-2013 2013-2014 Kamerstuk 33632, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Van Hijum (Kamerstuk 33632, nr. 13) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2013 2013-2014 Kamerstuk 33632, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Appreciatie van het amendement van de leden De Vries en Koolmees over de algemene zorgplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2013 2013-2014 Kamerstuk 33632, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Reactie op de aangehouden motie van het lid Nijboer inzake eisen aan accountantsverklaring en signaleringsfunctie van accountants

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33632, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal