Publicaties over dossier 33540

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33540)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33540) en het wetsvoorstel Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) (33416)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-01-2014 2013-2014 nr. 11, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-01-2014 2013-2014 nr. 11, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 13 december 2013, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de invoering van verplicht schatkistbankieren, de totstandkoming van de Wet houdbare overheidsfinanciën en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2013 Staatsblad 2013, 579 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33540) en het wetsvoorstel Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) ( 33416 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2013 2013-2014 nr. 10, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33540) en het wetsvoorstel Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) ( 33416 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2013 2013-2014 nr. 10, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2013 Staatsblad 2013, 530 Ministerie van Financiën
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 10 en 11 december 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-12-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-11-2013 2013-2014 nr. 6, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal