Kamerstukken in dossier 33540

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Koninklijke boodschap; Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf over het vastleggen van drempelwaarden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Amendement; Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Hijum ter vervanging van nr. 9 over een horizonbepaling gerelateerd aan de EMU-schuld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Amendement; Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Hijum ter vervanging van nr. 10 over het vastleggen van drempelwaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Amendement; Amendement van het lid Klein c.s. ter vervanging van nr. 8 over het laten vervallen van de inperking op het lenen aan openbare lichamen in een toezichtsrelatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Motie; Motie van het lid Van Hijum

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Amendement; Amendement van de leden Dijkgraaf en Klein ter vervanging van nr. 12 over het vastleggen van drempelwaarden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Amendement; Amendement van het lid Van Hijum over het vastleggen van de doelmatigheidsdrempel bij AMvB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33540, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal