Publicaties over dossier 33555

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon PDF (42 kB)

  Wet van 29 januari 2014 tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2014 Staatsblad 2014, 63 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. AMvB Download icon PDF (47 kB)

  Aanpassingsbesluit basisregistratie personen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2013 Staatsblad 2013, 495 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) (33423); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) (33478); het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie) (33510); het wetsvoorstel Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) (33324); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-08-2013 2012-2013 nr. 35, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-08-2013 2012-2013 nr. 35, item 17 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-08-2013 2012-2013 nr. 35, item 18 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-08-2013 2012-2013 nr. 94, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (67 kB)

  Aanpassingswet basisregistratie personen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2013 Staatsblad 2013, 316 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33555, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (3 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 8 en 9 juli 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-07-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (67 kB)

  Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33555, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal