Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-VII nr. 10

33 605 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het besteedbaar inkomen voor huurders de afgelopen jaren is gedaald;

constaterende dat het aantal mensen dat een beroep op de huurtoeslag doet, toeneemt;

constaterende dat op de begroting van Binnenlandse Zaken geen artikelen staan, behalve het artikel huurtoeslag, die passende dekking kunnen bieden voor overschrijdingen binnen de huurtoeslag, waardoor tegenvallers ten laste komen van huurtoeslagontvangers;

constaterende dat deze opvang binnen andere begrotingen bij eventuele overschrijdingen vaak wel mogelijk is;

constaterende dat de groep huurtoeslagontvangers bestaat uit louter mensen met lage inkomens en AOW’ers;

constaterende dat huurtoeslagontvangers reeds € 27,44 per maand aan eigen bijdrage betalen om het groeiende beroep op de huurtoeslag binnen de budgettaire kaders te houden;

verzoekt de regering om te onderzoeken of de compensatie van de overschrijding op de huurtoeslag voortaan binnen de zogenaamde pijler van de rijksbegroting kan worden opgevangen en hierover bij de begroting 2014 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch