Publicaties over dossier 33440

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (23 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van 1 maart 2014 houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 9 maart 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2014 Staatscourant 2014, 6507 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen Wijziging Paspoortwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-01-2014 2013-2014 nr. 4, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (6 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (R1990) (33440); het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) (33581); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014 (33750-I); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-01-2014 2013-2014 nr. 14, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-01-2014 2013-2014 nr. 14, item 17 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Rijkswet Download icon PDF (19 kB)

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2014 Staatsblad 2014, 10 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Van der Linde (Kamerstuk 33 440-(R1990), nr. 10) over het opnemen van gegevens van diegene die het gezag uitoefent in het reisdocument van de minderjarige

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33440-(R1990), nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (33 440 (R1990))

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33440-(R1990), nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (6 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 16 en 17 december 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. AMvB Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van 28 november 2013, houdende aanpassing van algemene maatregelen van rijksbestuur in verband met de Wet basisregistratie personen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2013 Staatsblad 2013, 496 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties