Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333625 nr. 10

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ambassadenetwerk cruciaal is om de doelstellingen van de nota Wat de wereld verdient te verwezenlijken;

overwegende dat de Adviescommissie Modernisering Diplomatie aanbeveelt dat Nederland met haar ambassadenetwerk op zo veel mogelijk plaatsen fysiek aanwezig moet zijn;

verzoekt de regering, alle maatregelen die voortvloeien uit het vorige regeerakkoord en die het ambassadenetwerk aangaan te bevriezen totdat de nieuwe kabinetsvisie er is en er een debat over is gevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Voordewind

Agnes Mulder

Van der Staaij