22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 420 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 19 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de vervoerders over het voor de ingroeiperiode van de hsl schrappen van de toeslagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Naar boven