Publicaties over dossier 33605-X

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

    Behandeling van het wetsvoorstel Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) (33558 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht (33537); het wetsvoorstel Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) (33334); het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33286); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012 (33605-I); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012 (33605-IIA); en andere wetsvoorstellen

    Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
    24-09-2013 2012-2013 nr. 36, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
  2. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

    Lijst van besluiten

    Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
    24-09-2013 2012-2013 nr. 36, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
  3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

    Lijst van ingekomen stukken

    Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
    24-09-2013 2012-2013 nr. 36, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
  4. Wet Download icon Open als PDF

    Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (slotwet)

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    20-09-2013 Staatsblad 2013, 348 Ministerie van Defensie
  5. Agenda Download icon Open als PDF

    Agenda van de vergadering van 10 september 2013

    Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
    05-09-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
  6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

    Lijst van ingekomen stukken

    Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
    21-06-2013 2012-2013 nr. 82, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal