33 193 Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat CO2 zorgt voor vergroening van de randen van de Sahel;

constaterende dat het aardse klimaat onder invloed staat van vele niet te beïnvloeden factoren, leidende tot voortdurende klimaatschommelingen, reeds lang voor de mens de aarde bevolkte;

overwegende dat er in het verleden periodes zijn geweest waarbij het gehalte CO2 in de aardse atmosfeer tot twintig maal hoger was dan nu;

van mening dat de mensheid geen of slechts een verwaarloosbare invloed heeft op de ontwikkeling van het aardse klimaat;

verzoekt de regering, te stoppen met al het klimaat- en CO2-gerelateerde beleid en daaraan gerelateerde subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Naar boven