Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 12

12 Stemmingen moties Visserij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Visserij, 

te weten: 

 • -de motie-Koşer Kaya over geen flyshootvisserij in het beschermde deel van de Doggersbank (29664, nr. 137); 

 • -de motie-Wassenberg over uitbreiding van beschermingsmaatregelen voor paling (29664, nr. 138); 

 • -de motie-Wassenberg over geen experimenten met flyshoot in de Doggersbank (29664, nr. 139); 

 • -de motie-Wassenberg over regelgeving voor het doden van vissen (29664, nr. 140); 

 • -de motie-Wassenberg over meer onderzoek naar de vangst en dodingsmethoden van pelagische vissoorten (29664, nr. 141); 

 • -de motie-Van Gerven over stoppen met de uitgifte van viskweeksubsidies (29664, nr. 142); 

 • -de motie-Geurts c.s. over het toelaten van langere visserijschepen in de proef met doorvaart door windmolenparken (29664, nr. 143); 

 • -de motie-Geurts c.s. over infasering wijting niet laten gelden voor de gerichte tongvisserij (29664, nr. 144); 

 • -de motie-Graus c.s. over slecht uitvoerbare EU-verplichtingen in kaart brengen (29664, nr. 145); 

 • -de motie-Dijkgraaf c.s. over starten met de pilot wolhandkrab (29664, nr. 146); 

 • -de motie-Visser c.s. over rapporteren over de voortgang van de implementatie van de aanlandplicht (29664, nr. 147); 

 • -de motie-Visser c.s. over starten met de pilot doorvaart door windmolenparken op zee door de visserij (29664, nr. 148); 

 • -de motie-Visser c.s. over een gelijk speelveld met betrekking tot de aalbeheerplannen (29664, nr. 149); 

 • -de motie-Jacobi c.s. over de kosten van de onderzoeksontheffing (29664, nr. 150). 

(Zie vergadering van 22 maart 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (29664, nr. 142) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Geurts c.s. (29664, nr. 144) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Geurts, Dijkgraaf, Bruins, Visser, Graus, Van Vliet en Van Klaveren, en luidt: 

Zij krijgt nr. 151, was nr. 144 (29664). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat bij de infasering van de aanlandplicht in 2017 de vissoort wijting de eerste verstikkingssoort dreigt te worden, met onmogelijke gevolgen voor met name de tongvisserij; 

verzoekt de regering, in het kader van de voorbereiding en de aanbevelingen voor de infasering van de aanlandplicht in 2017 in overleg met de lidstaten van de Scheveningengroep te proberen te bewerkstelligen dat de infasering wijting niet gaat gelden voor de gerichte 80 mm-tongvisserij, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (29664, nr. 137). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (29664, nr. 138). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (29664, nr. 139). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (29664, nr. 140). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (29664, nr. 141). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (29664, nr. 143). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Geurts c.s. (29664, nr. 151, was nr. 144). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Graus c.s. (29664, nr. 145). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Van Vliet, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (29664, nr. 146). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Visser c.s. (29664, nr. 147). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Visser c.s. (29664, nr. 148). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Visser c.s. (29664, nr. 149). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (29664, nr. 150). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.