Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 148

29 664 Binnenvisserij

Nr. 148 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is vanaf 2017 een pilot van twee jaar te draaien op doorvaart en medegebruik van windmolenparken op zee door de visserij, om vervolgens deze pilot in 2019 te evalueren om dan te bekijken of windmolenparken op zee open kunnen worden gesteld voor doorvaart en medegebruik door de visserij;

constaterende dat in het Verenigd Koninkrijk doorvaart en medegebruik door de visserij reeds mogelijk is binnen windmolenparken op zee;

verzoekt de regering, de pilot doorvaart en medegebruik door de visserij, zoals opgenomen in het Nationaal Waterplan, nog dit jaar van start te laten gaan;

verzoekt de regering tevens, de pilot na het eerste jaar te evalueren om te bezien of de pilot tussentijds uitgebreid kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Dijkgraaf

Geurts

Bruins

Graus