Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 139

29 664 Binnenvisserij

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Doggersbank een natuurgebied is dat van cruciaal belang is voor de biodiversiteit in de Noordzee;

constaterende dat dit natuurgebied daarom deels gesloten is voor bodemberoerende visserij;

constaterende dat het kabinet overweegt om in dit gesloten gebied experimenten met flyshoot, een bodemberoerende vistechniek, toe te staan;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met deze experimenten in de Doggersbank,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg