Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 11

11 Stemming motie Dierenwelzijn

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Dierenwelzijn, 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieven voor dierproeven op apen (28286, nr. 832). 

(Zie vergadering van 22 september 2015.) 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (28286, nr. 832). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.