Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 142

29 664 Binnenvisserij

Nr. 142 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het foutenpercentage bij viskweeksubsidies 22% bedraagt;

van mening dat de legitimiteit van deze uitgave van belastinggeld in het geding is;

verzoekt de regering, te stoppen met de uitgifte van viskweeksubsidies en deze pas weer op te starten indien geborgd is dat het foutenpercentage onder de 3% blijft, de subsidies alleen uitgegeven worden aan aantoonbaar duurzame projecten, er geen sprake is van concurrentie met bestaande bedrijven en structureel aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn en het tegengaan van antibioticagebruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven