Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 16

16 Stemmingen moties Participatiewet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Participatiewet, 

te weten: 

  • -de motie-Schouten c.s. over overheidsonderdelen die nu achterlopen, aansporen tot verbetering (34352, nr. 4); 

  • -de motie-Voortman/Karabulut over informatie over de voortgang van de banenafspraak binnen de overheid (34352, nr. 6); 

  • -de motie-Kerstens/Karabulut over het creëren van voldoende beschutte werkplekken (34352, nr. 9); 

  • -de motie-Pieter Heerma/Schouten over overdraagbaar maken van de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder (34352, nr. 10); 

  • -de motie-Pieter Heerma/Schouten over directe toegang van werkgevers tot de profielen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet (34352, nr. 11). 

(Zie vergadering van 23 maart 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Pieter Heerma stel ik voor, zijn motie (34352, nr. 10) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Pieter Heerma/Schouten (34352, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 13, was nr. 11 (34352). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het resultaat van de Participatiewet te wensen overlaat; 

overwegende dat werkgevers klagen over de gebrekkige toelevering van mogelijk geschikte kandidaten vanuit UWV en gemeenten; 

overwegende dat het ontsluiten van de doelgroep voor werkgevers de kansen op werk voor de doelgroep vergroot; 

verzoekt de regering om voor de zomer mogelijk te maken dat werkgevers direct toegang krijgen tot de profielen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet in de bestanden van het UWV, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Schouten c.s. (34352, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voortman/Karabulut (34352, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kerstens/Karabulut (34352, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Pieter Heerma/Schouten (34352, nr. 13, was nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.