Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 2

2 Vragenuur: Vragen Neppérus

Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde. 

Vragen van het lid Neppérus aan de staatssecretaris van Financiën over de uitspraken van de president van DNB over het belastingregime voor zzp'ers. 

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Financiën van harte welkom en ik geef mevrouw Neppérus namens de VVD-fractie als eerste vragensteller het woord. 

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. In Het Financieele Dagblad van afgelopen vrijdag stond een groot interview met de president van de Nederlandsche Bank, de heer Knot. In dat interview las ik dat het tijd wordt om de fiscale behandeling van zzp'ers tegen het licht te houden. Ik moet zeggen dat ik daar enorm van ben geschrokken. Mijn fractie vindt zzp'ers van groot belang en vindt het terecht dat er faciliteiten voor hen zijn. Om dan zomaar te moeten lezen dat een belangrijk functionaris in dit land vindt dat dit toch anders moet, is niet goed. 

Daarom wil ik van de staatssecretaris weten of hij, los van het punt dat hij het stuk vast gelezen heeft, met mij en de VVD van mening is dat zelfstandigen van groot belang zijn voor dit land, ook voor onze economie, en dat we dus niet opeens andere maatregelen nodig hebben, maar dat het gewoon zo moet zijn als het nu is. Zelfstandigen kunnen dan namelijk gewoon hun werk doen. Is de staatssecretaris ook bereid om andersdenkenden daarvan te overtuigen? 

Staatssecretaris Wiebes:

Voorzitter. Ik spreek beslist namens het hele kabinet, als ik zeg — dat is ook vastgelegd in de brief van oktober — dat de zzp'ers een heel belangrijke en noodzakelijke rol spelen in de economie. Ze zorgen voor heel veel werkgelegenheid en ook voor heel veel ondernemerschap. Er zijn dus goede gronden voor de overheid om dat ondernemerschap op allerlei manieren te stimuleren. Niet alleen met de brief van oktober, maar op allerlei manieren blijft het kabinet er ook partijen van overtuigen dat zzp'ers deze belangrijke rol in de samenleving hebben. 

Mevrouw Neppérus (VVD):

Ik ben blij om dat te horen van de staatssecretaris. Hij, en ook het kabinet, vindt dus met de VVD dat zelfstandigen van groot belang zijn. Ik ga ervan uit — dat moet echter ook kunnen — dat dit kabinet zich blijft inzetten voor zelfstandigen en niet opeens aan allemaal dingen gaat tornen, maar de lijn vasthoudt die is uitgezet in de brief van oktober en ook eerder. Dat is de lijn dat zzp'ers van groot belang zijn en dat we niet aan hun positie gaan knagen. 

Staatssecretaris Wiebes:

In de brief van oktober staat een drietal maatregelen. Die zijn in uitvoering. Verder liggen er bij het kabinet geen plannen klaar om verder te tornen aan de positie van zzp'ers. 

Mevrouw Neppérus (VVD):

Dat is helder. Dank. 

De voorzitter:

Dat was een heel korte mondelinge vraag. 

De heer Van Weyenberg (D66):

De tranen schieten je in de ogen bij dit opzetje tussen een VVD-Kamerlid en een VVD-staatssecretaris. 

De voorzitter:

Dat was een heel lange vraag. 

Staatssecretaris Wiebes:

Dat valt nog tegen! 

De heer Van Weyenberg (D66):

Je zou bijna vergeten dat de VVD in het regeerakkoord gewoon had ingestemd met 500 miljoen hogere lasten voor zelfstandigen en dat D66, de ChristenUnie en de SGP dat in de onderhandelingen van tafel hebben moeten halen. Mijn vraag is een andere. Het is mooi dat het kabinet nu, anders dan in het regeerakkoord, wel wil afblijven van de zelfstandigenaftrek. Is de staatssecretaris het ook met D66 eens dat als je iets wilt doen aan het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zzp'ers, je niet zelfstandigen zwaarder moet belasten, maar dat het kabinet alles op alles moet zetten om ervoor te zorgen dat ook voor werknemers werken veel meer gaat lonen? 

Staatssecretaris Wiebes:

Misschien is het onverwachts, maar het is wel een heel belangrijke vraag, want de lasten op arbeid moeten inderdaad naar beneden. De lasten op arbeid zorgen voor een heel grote wig en zijn een van de oorzaken van de hoge werkloosheid. Het antwoord is dus: ja, de lasten op arbeid moeten breed naar beneden. 

De heer Klein (Klein):

Het is natuurlijk raar om de zelfstandigenaftrek te koppelen aan het bevorderen van zzp'ers. Je bent zzp'er omdat je dat belangrijk vindt en niet omdat je daar toevallig een zelfstandigenaftrek voor krijgt. De heer Knot heeft in het interview ook gezegd dat we erop moeten letten dat dit niet verwordt tot de hypotheekrenteaftrek van de toekomst. 

De voorzitter:

Wat is uw vraag? 

De heer Klein (Klein):

Hoe beoordeelt de staatssecretaris die opmerking? 

Staatssecretaris Wiebes:

De brede maatschappelijke discussie die in de genoemde brief is aangekondigd, is nog lang en breed bezig. Het kabinet heeft, zoals gezegd, geen nadere plannen klaarliggen om aan wat dan ook te tornen. Eerst moet de maatschappelijke discussie worden afgewacht. Het zou raar zijn om daar nu op vooruit te lopen. 

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris.