Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 137

29 664 Binnenvisserij

Nr. 137 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ten gevolge van voorgenomen afspraken met het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken in het beschermde deel van het natuurgebied Doggersbank in de Noordzee flyshootvisserij kan plaatsvinden;

verzoekt de regering, hiermee niet akkoord te gaan totdat deze visserijmethode bewezen geen effect heeft op de bodemecologie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya