Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 145

29 664 Binnenvisserij

Nr. 145 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onze vissermannen in toenemende mate verplichtingen krijgen opgelegd vanuit de Europese Unie, terwijl deze in de praktijk slecht tot niet uitvoerbaar blijken, waardoor er een onwerkbare situatie ontstaat, inclusief een forse lastenverhoging;

verzoekt de regering, samen met de visserijsector alle slecht tot niet uitvoerbare verplichtingen in kaart te brengen en deze te rapporteren aan de Kamer opdat er, indien en waar nodig, gepaste maatregelen genomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Dijkgraaf

Bruins

Geurts