Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 15

15 Stemmingen moties Bouwregelgeving en brandveiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid, 

te weten: 

  • -de motie-Krol over verplicht plaatsen van een rookmelder in woningen gebouwd voor 2003 (32757, nr. 122); 

  • -de motie-Krol over aanpassen van de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit aan seniorencomplexen (32757, nr. 123); 

  • -de motie-Krol over de regie bij het beleid rondom brandveilig zelfstandig kunnen wonen van ouderen (32757, nr. 124); 

  • -de motie-Bashir/Albert de Vries over periodieke keuring van wooninstallaties (32757, nr. 125); 

  • -de motie-Van der Linde over geen verplichtingen opleggen die discriminerend zijn op grond van leeftijd (32757, nr. 126); 

  • -de motie-Koolmees/Bergkamp over expliciet opnemen van brandveiligheid in de stimulerende maatregelen voor domotica (32757, nr. 127); 

  • -de motie-Ronnes over vrijwillige keuring van ouderenwoningen en -complexen op brandveiligheid (32757, nr. 129); 

  • -de motie-Ronnes over bespreken van de brandveiligheidsvoorschriften in het nieuwe Bbl (32757, nr. 130). 

(Zie vergadering van 23 maart 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Krol stel ik voor, zijn motie (32757, nr. 122) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Krol (32757, nr. 123). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (32757, nr. 124). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Ik zie dat D66 ook voor de motie heeft gestemd. Dat wordt in de Handelingen opgenomen. 

In stemming komt de motie-Bashir/Albert de Vries (32757, nr. 125). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Linde (32757, nr. 126). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Koolmees/Bergkamp (32757, nr. 127). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ronnes (32757, nr. 129). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ronnes (32757, nr. 130). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.